Startsida

Välkommen till oss!

Gamla Hembageriet boende är ett LSS boende för  vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik som ska få möjligheten att skapa sitt eget hem i form av en egen lägenhet, i en gruppbostad med stöd i vardagen för att kunna leva som andra med en god livskvalité.

Genom trygghet och stöd är den enskilde på Gamla Hembageriet boende i fokus och alla insatser utformas efter dig och dina specifika behov. Genom individuellt anpassat stöd, kognitivt stöd, kontaktmannaskap och rätt kompetens tillgodoser Gamla hembageriet boende det individuella stöd och den individuella omvårdnad du är i behov av. Omvårdnaden ska bidra till en stärkt självkänsla och tilltro till den egna förmågan, medbestämmande och självbestämmande.

Välkommen till oss, välkommen hem.