Om oss

Vägen till gruppboendet Gamla Hembageriet boende

Gamla Hembageriet boende AB är en del av Saxakullens vårdkedja. Saxakullen bildades 2009 och erbjuder stöd, support och hjälp i socialt arbete. År 2009 köptes även HVB verksamheten Åsarnas HVB i Rockneby.

Målgruppen på Åsarnas HVB är barn och ungdomar med biopsykosociala svårigheter och funktionshinder. Arbetet på Åsarnas HVB ledde fram till idén kring ett LSS boende som de unga vuxna på Åsarnas skulle kunna flytta till för möjligheten till ett eget boende med fortsatt trygghet liknande den som skapats på Åsarnas HVB. Rutiner, relationer och metoder såsom tydliggörande pedagogik är en röd tråd genom hela Saxakullens vårdkedja.

Det gamla hembageriet i Målerås förvärvades 2016. Byggnaden blev en självklarhet med närheten till allmänna kommunikationer, den fantastiska naturen och harmonin i själva byggnaden. Avstamp för Gamla Hembageriet boende AB blir 2018 då boendet är inflyttningsklart.

Tidslinje för Gamla Hembageriet boende