Kvalitet

Gamla Hembageriet boende AB arbetar ständigt med kvalitet och utgår ifrån SOSFS 2011:9. Kvaliteten hos oss ”sitter i väggarna” och är något av det viktigaste för oss då vi arbetar med människor och arbetar för att förbättra vardagen och livskvalitén för alla våra boende. Våra boende är och ska alltid vara vår prioritet.