Verksamhetsstrategi

Omsorgen på Gamla Hembageriet boende utgår från de bärande principerna inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) nämligen följande:

-Självbestämmande och inflytande

-Tillgänglighet

-Delaktighet

-Medbestämmande

-Kontinuitet och helhetssyn

-Valfrihet och integritet