Supported Employment

På Gamla Hembageriet boende arbetar vi med Supported Employment. Syftet med supported employment är att alla skall få möjligheten att kunna studera, ha en sysselsättning eller arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Studierna, sysselsättningen eller arbetet ska ta tillvara på den enskildes motivation och starka sidor.

Vi har ett nära samarbete med olika föreningar och företag i närområdet, vi har även god kontakt med skolor i kommunen. Detta gör att vi kan skräddarsy tjänster och arbetsplatser efter den enskildes önskemål och egenskaper. Alla har rätt till att få vara en del av samhället och möjligheten att vara efterlängtad och behövd på en arbetsplats.

Tillsammans skapar vi livskvalitet i Målerås!