Ett lss boende för vuxna

Tillsammans skapar vi livskvalité i Målerås

Välkommen till oss!

Genom trygghet och stöd är den enskilde på Gamla Hembageriet boende i fokus och alla insatser utformas efter dig och dina specifika behov. Genom individuellt anpassat stöd, kognitivt stöd, kontaktmannaskap och rätt kompetens tillgodoser Gamla hembageriet boende det individuella stöd och den individuella omvårdnad du är i behov av. Omvårdnaden ska bidra till en stärkt självkänsla och tilltro till den egna förmågan, medbestämmande och självbestämmande.

Välkommen till oss, välkommen hem.

Gamla Hembageriet boende är ett LSS boende för  vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik som ska få möjligheten att skapa sitt eget hem i form av en egen lägenhet, i en gruppbostad med stöd i vardagen för att kunna leva som andra med en god livskvalité.

Carl Barrington

Nyheter

HVB & LSS-dagen i Växjö

HVB & LSS-dagen i Växjö

Den 15 maj står Saxakullen som utställare på HVB-/ LSS dagen i Växjö! Kom förbi och prata om vårt nya boende och mycket annat 👥😃

läs mer

Din lägenhet, ditt boende

Det som genomsyrar det Gamla Hembageriets boende är trygghet, trivsel och kvalitet för de boende. För att kunna uppnå både trygghet och kvalitet i de egna lägenheterna är dessa välanpassade efter olika former av stöd som vi uppmärksammat att funktionshindrade personer kan behöva.

Samtliga kök i lägenheterna är utrustade med induktionshäll för en ökad säkerhet. Spishällarna larmar och stängs av då något kokar över eller spisplattan blir våt.

Gamla Hembageriet boende erbjuder en egen bostad för personer som behöver stöd och omsorg i vardagen. Hos oss bor man ensam i en egen lägenhet men man är aldrig ensam. Gamla Hembageriet boende är en gruppbostad med fem platser och närhet till både natur och allmän kommunikation. Gamla Hembageriet ligger i glasbyn Målerås som är en del av det fantastiska småländska ”glasriket”.

Isabel Olguin

Kontakta oss idag!

6 + 10 =

v

Kontakta Oss

v

Sociala medier

Gamla hembageriet boende

Tillsammans skapar vi livskvalité i Målerås