Bo på Gamla Hembageriet boende

Närhet till natur och allmän kommunikation

Gamla Hembageriet boende erbjuder en egen bostad för personer som behöver stöd och omsorg i vardagen. Hos oss bor man ensam i en egen lägenhet men man är aldrig ensam. Gamla Hembageriet boende är en gruppbostad med fem platser och närhet till både natur och allmän kommunikation. Gamla Hembageriet ligger i glasbyn Målerås som är en del av det fantastiska småländska ”glasriket”.

Gamla Hembageriet boende är ett LSS boende för  vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik som ska få möjligheten att skapa sitt eget hem i form av en egen lägenhet, i en gruppbostad med stöd i vardagen för att kunna leva som andra med en god livskvalité.

Isak Boers

Din lägenhet, Ditt boende

Det som genomsyrar det Gamla Hembageriets boende är trygghet, trivsel och kvalitet för de boende. För att kunna uppnå både trygghet och kvalitet i de egna lägenheterna är dessa välanpassade efter olika former av stöd som vi uppmärksammat att funktionshindrade personer kan behöva.

Samtliga kök i lägenheterna är utrustade med induktionshäll för en ökad säkerhet. Spishällarna larmar och stängs av då något kokar över eller spisplattan blir våt.

De lägenheter som är anpassade för fysiskt funktionshindrade personer har även en höj- och sänkbar diskbänk och spishäll i syfte att underlätta för brukaren så denna inte behöver byta till höj- och sänkbar stol för att komma åt diskbänk och spis. För att denna brukargrupp ska kunna ha ett användbart kök och känna att man kan klara sig själv är även kyl och frys förhöjt från golvet för att brukaren ska kunna nå och använda den sista lådan. Även eluttag är anpassade så de är lättåtkomliga och kan användas utan att försvåra vardagen.

För de boendes trivsel och stöd finns gemensamma utrymmen där man kan umgås med andra boende och/eller personal. Där sker även planering och husmöten med alla boende.

v

Kontakta Oss

v

Sociala medier

Gamla hembageriet boende

Tillsammans skapar vi livskvalité i Målerås