Om Gamla Hembageriet

Verksamhetsstrategi

Omsorgen på Gamla Hembageriet boende utgår från de bärande principerna inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) nämligen följande:

  • Självbestämmande och inflyttande
  • Tillgänglighet
  • Delaktighet
  • Medbestämmande
  • Kontinuitet och helhetssyn
  • Valfrihet och integritet

Kvalitet

Gamla Hembageriet boende AB arbetar ständigt med kvalitet och utgår ifrån SOSFS 2011:9. Kvaliteten hos oss ”sitter i väggarna” och är något av det viktigaste för oss då vi arbetar med människor och arbetar för att förbättra vardagen och livskvalitén för alla våra boende. Våra boende är och ska alltid vara vår prioritet.

Vägen till gruppboendet Gamla Hembageriet boende

Gamla Hembageriet boende AB är en del av Saxakullens vårdkedja. Saxakullen bildades 2009 och erbjuder stöd, support och hjälp i socialt arbete. År 2009 köptes även HVB verksamheten Åsarnas HVB i Rockneby.

Målgruppen på Åsarnas HVB är barn och ungdomar med biopsykosociala svårigheter och funktionshinder. Arbetet på Åsarnas HVB ledde fram till idén kring ett LSS boende som de unga vuxna på Åsarnas skulle kunna flytta till för möjligheten till ett eget boende med fortsatt trygghet liknande den som skapats på Åsarnas HVB. Rutiner, relationer och metoder såsom tydliggörande pedagogik är en röd tråd genom hela Saxakullens vårdkedja.

Det gamla hembageriet i Målerås förvärvades 2016. Byggnaden blev en självklarhet med närheten till allmänna kommunikationer, den fantastiska naturen och harmonin i själva byggnaden. Avstamp för Gamla Hembageriet boende AB blir 2018 då boendet är inflyttningsklart.

Har ni frågor kring Supported employment eller bygget av Gamla Hembageriet boende?

Då har Carl alla svar!

Telefonnummer: 0703 96 77 83

Carl Barrington

Tomas Theorin, han har alla svar på frågor som rör inflyttning, placering och LSS processen! Har ni frågor kring detta? Passa på och ställ de till Tomas!

Telefonnummer: 0733 11 39 02

Tomas Theorin

Har ni frågor kring Gamla Hembageriet boende och våra lägenheter så har Isak svaren!

Telefonnummer: 0723 00 09 20

Isak Boers

Har ni frågor om ekonomin och administration kontakta Isabel på:

Telefonnummer: 0709 57 61 07

Isabel Olguin

v

Kontakta Oss

v

Sociala medier

Gamla hembageriet boende

Tillsammans skapar vi livskvalité i Målerås